Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie obecnie realizuje dwa projekty skierowane na edukację dzieci pod nazwą: „Kolorowy Świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno” i  „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno”.

Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego  i realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu:

„Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno”

Okres realizacji:

01.08.2016-31.07.2017

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 32 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w tym: 15 dzieci nowo przyjętych do przedszkola oraz 17 dzieci, które już uczęszczają do istniejącego przedszkola.

Projekt przewiduje realizację programu edukacji przedszkolnej oraz prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia z logopedą oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Dzieci przyjęte do przedszkola w ramach realizacji projektu dostawać będą 3 posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

Zapraszamy na stronę przedszkola...

 

Tytuł projektu:

„Kolorowy Świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno”

Okres realizacji:

01.03.2017-28.02.2019

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest powrót do życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka 15 osób z Kutna wychowujących dziecko do lat 3, dzięki zapewnieniu opieki nad ich dziećmi w żłobku „Kolorowy Świat w Kutnie.

W ramach realizacji projektu, 15 dzieci bezpłatnie będzie uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Zajęcia dostosowane będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i upodobań dziecka oraz rozwoju psychomotorycznego dziecka właściwego dla jego wieku. Podczas zajęć wprowadzane będą elementy języka angielskiego, zajęcia z rytmiki i tańca, śpiewu, gimnastyki i tańca- po pół godziny każde. Zajęcia prowadzone również będą poprzez zabawy edukacyjno-wychowawcze oraz kształtowanie indywidualnych predyspozycji. 

Dzieci przyjęte do żłobka w ramach realizacji projektu dostawać będą 3 posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

Zapraszamy na stronę żłobka...