Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie realizuje projekt pn.: „Szkoła nowych możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji:

11.2016- 06.2018

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów czterech szkół zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzonych w Ciechanowie, Radzyminie, Siedlcach poprzez:

  • udział w zajęciach grupowych i indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi,
  • staże i praktyki zawodowe,
  • zajęcia w uczelniach wyższych dla uczniów kształcących się w obszarze mechaniki lotniczej, informatyki i fryzjerstwa, m.in.: wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla mechaników i teleinformatyków - jedno lub dwudniowe na wyższych uczelniach technicznych (Politechnika Warszawska, WAT, WSOSP Dęblin), dzięki którym uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach akademickich prowadzonych metodą laboratoryjną, wykonywać doświadczenia i eksperymenty pod nadzorem pracowników naukowych, zapoznać się z profesjonalną infrastrukturą naukowo- badawczą,
  • rozwijanie kompetencji zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych,
  • specjalistyczne zajęcia dodatkowe w formie kursów zawodowych (m. in.: Carving, Naprawa i renowacja mebli stylowych, Wizaż i stylizacja paznokci (Radzymin); Wizaż z językiem obcym zawodowym, Barman – Barista z językiem obcym zawodowym (Siedlce), kursy szybowcowe z egzaminem państwowym na licencję pilota szybowcowego, kursy w ramach Akademii Cisco dla teleinformatyków, które dostarczą uczniom kierunku technik teleinformatyk specjalistycznych kwalifikacji w zakresie sprzętowym wykraczającym poza program nauczania (Ciechanów)

Dzięki projektowi wyposażone zostaną dodatkowo pracownie i warsztaty zawodów: stolarz, technik mechanik lotniczy, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz.