W dniach 15 i 16 marca 2017 r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie spotkali się z przedstawicielkami Powiatowego Urzędu Pracy i mieli możliwość poznania sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Celem spotkania było zapoznanie z tendencjami dotyczącymi zapotrzebowania na zatrudnienie w określonych zawodach  i specjalnościach na terenie powiatu kutnowskiego. Nabyte informacje pozwoliły uczniom określić ścieżkę przyszłej kariery zawodowej i pomogły w ewentualnym wyborze dalszego kierunku kształcenia. Jak wykazały badania przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie uczniowie naszej placówki nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły. Potwierdza to barometr zawodów z 2017 r. przygotowany przez Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Kutnie.