Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną na Międzynarodowych Targach Pracy –

"WARSAW MOBILITY DAY", które odbędą się w dniu 22 listopada br. w godz. 10.00-13.00 na terenie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej ul. Jagiellońska 82 F Warszawa.

 

Organizatorami Targów są Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Biuro Karier Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

 

Wydarzenie będzie okazją do networkingu i budowania pozytywnych relacji na styku biznes - edukacja.

 

Zapraszamy.